Každé ráno v každém probuzení,
pozvedám svoje oči k Tobě, Pane můj,
přiníšám Ti zlé i dobré, všechny radosti i trápení
a prosím při mně stůj.

Já chválit Tě chci,
za to že vedeš mě tmou,
že chráníš každý můj krok,
svou rukou držíš dlaň mou.